Vizija

Letošnji Slovenski dnevi knjige odpirajo vprašanja, ki sodijo k samemu začetku ustvarjanja, k bistvu knjižne produkcije in vpetosti bralne kulture v družbeni sistem. V ospredje namreč postavljajo tvorca sporočil in vsebin ter tistega, ki mu je besedilo namenjeno, ki prestreza pomene, vibracije ter se z njimi identificira ali jih zavrača. To razmerje ni bilo in ne more biti enosmerno, saj so avtorji sami marsikdaj najizrazitejši bralci. Po drugi strani naslavljajo določeno publiko na zelo različne načine ali se celo distancirajo od tega, da bi v svojih delih imeli v mislih takšnega ali drugačnega bralca. Ob vsej žanrski, slogovni raznovrstnosti in digitalnih pripomočkih se zdi, da so avtorjem in avtoricam odprte vse poti, današnji bralec oziroma bralka pa imata toliko možnosti, da zadovoljita svoje bralne ambicije kot kupec med policami nakupovalnih središč. Vendar vsedostopnost literarnih vsebin v slovenskem, pa tudi v tujem jeziku povzroča prej težave pri sprejemanju kvalitetne in izvirne literature, kot pa da jo »vrača« v stanje smiselne interakcije. »Porušeno« razmerje med avtorjem in bralcem je zgolj eden od simptomov sodobne slovenske, evropske in svetovne družbe, na katere pisci opozarjajo na najrazličnejše načine. Tako avtorja kot bralca oz. nebralca čedalje bolj vodijo politika, kapital, koristoljubje in parcialni interesi. Nadzor nad posameznimi človeškimi življenji in delovanjem določenih odrinjenih skupin in subkultur stiska obroč okoli posameznikove svobode. Prav zaradi takšne situacije in stopnjevanja konfliktov so letošnji Slovenski dnevi knjige tako pomembni, saj preusmerjajo pozornost na teme, o katerih zaradi vsakdanjosti in nalog, ki nam jih nalagajo »vodilni«, najraje ne bi nič slišali. Zato potrebujemo angažiranost obeh spolov, zato je treba preseči politično brezbrižnost in otopelost v slovenski družbi – tudi s pomočjo humorja in tako, da slišimo glasove tujih avtorjev, njihove zgodbe, življenjske usode in mnenja. Dogodki, ki smo jih pripravili, želijo kritično razmišljanje postaviti v odprt prostor, ki ni vnaprej definiran in podrejen določenim interesom. Šele na tej točki bo lahko vsak posameznik prevzel odgovornost, ki vodi k potrebnim družbenim spremembam.

Robert Simonišek
član programskega odbora SDK